Služba 2

Pro stálé zákazníky - příjezd na opravu do 6 hodin od nahlášení poruchy